top of page

GOTONG ROYONG KECERIAAN KELAS TAHUN 2020

Tarikh : 11 Januari 2020

Masa : 8.00 pagi - 12.30 tengah hari

OBJEKTIF PROGRAM

- Meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan aktiviti kebersihan di dalam kelas masing-masing.

- Meningkatkan kesedaran dalam kalangan murid tentang kepentingan bersahsiah terpuji melalui penerapan nilai-

nilai IB Learner Profile.

-Meningkatkan prasarana kondusif dan selamat untuk warga sekolah.

-Meningkatkan hubungan dua hala antara pihak sekolah dengan pihak PIBG dalam usaha meningkatkan

kebersihan dan keceriaan sekolah.