top of page

BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL

Guru Kanan Mata Pelajaran : Jawatan belum di isi

Reka Bentuk Teknologi (RBT)

Ketua Panitia : 

Ahli : 

Perniagaan

Ketua Panitia : 

Ahli : 

Prinsip Akaun

Ketua Panitia : 

 

Ekonomi

Ketua Panitia : 

Asas Sains Komputer (ASK)

Ketua Panitia : 

Grafik Komunikasi Teknikal (GKT)

Ketua Panitia : 

Puan Hasni binti Sha'ib

Puan  Ros Azura binti Yusoff

Puan Noraida binti Muhamad

Puan Salmiah binti Abdullah

Puan Norliana binti Samad

Puan Zulhaini binti Abdul Mutalib

Puan Zulhaini binti Abdul Mutalib

Puan Shazwanee binti Mohd Rone

Puan Nor'aini binti Zakaria

Puan Shazwanee binti Mohd Rone

Puan Noor Syarliza binti Alias

Puan Rumaizah binti Mohamad

Puan Nik Hasmarizan binti Nik Hasan

bottom of page