• smkpp92

PERJUMPAAN 'PERSONAL PROJECT' MURID TING. 5

Perjumpaan kedua antara murid tingkatan 5 dan penyelia bagi membincangkan 'personal project' setiap individu telah diadakan pada 11 Januari 2019 jam 7.30-8.30 pagi bertempat di Dataran Sekolah.

'Personal project' adalah satu projek yang akan dilaksanakan oleh murid-murid tingkatan 1 (2015) semasa mereka di tingkatan 4 (2018) hingga tingkatan 5 (Mei 2019). 'Personal Project' ini menggalakkan muridmurid mempraktikkan dan mengukuhkan "Approach To Learning Skills (ATL)", menggabung jalinkan pengetahuan sedia ada dan yang baru dipelajari serta membangunkan bidang yang diminati oleh murid-murid.

'Personal project' ini dilaksanakan bertujuan untuk menggalakkan dan membolehkan murid-murid:

- melibatkan diri di dalam proses penyelidikan kendiri secara berterusan di dalam lingkungan konteks global IB

- menjana penemuan baru yang lebih kreatif dan memahami dengan lebih baik melalui penyiasatan yang mendalam

- menunjukkan skil, sikap dan pengetahuan yang diperlukan untuk menyiapkan sebuah projek di dalam jangka masa yang ditetapkan


17 views

LIHAT JUGA :

© SMK PUTRAJAYA PRESINT 9(2) 

Email : p.smkpp92@gmail.com

Phone : +603-8881 1207

Fax : +603-8881 1210

Jalan P9A, Presint 9,

62250 PUTRAJAYA

Federal Territory of Putrajaya

Disclaimer: SMK Putrajaya Presint 9 (2) is not liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by SMK Putrajaya Presint 9 (2).